Ur djupen ropar jag till dig

Nummer 2 | Årgång 26 | 2019

ÖPPNING
Peter Halldorf

NÄR DJUP ROPAR TILL DJUP
Liselotte J Andersson

PÅ VÅGOR AV TIDLÖS TILLBEDJAN
Torsten Kälvemark

AVTÄCKANDET
John Sjögren

DEN OMÖJLIGA KRISTNA BÖNEN
Sarah Coakleys Böneskola

DIKTEN: SOMMARGYLLINGENS SORGESÅNG
Anna Achmatova

SAMTALET: “NÄR HJÄRTAT VIDGAT SIG KAN DET RYMMA HELA VÄRLDEN”
Peter Halldorf möter trappistmunken Erik Varden

OLINJERAT: PLÅSTER PÅ SÅREN?
Britta Hermansson

“FRÅN JORDENS DJUP SKALL DU ÅTER FÖRA MIG UPP”
David Willgren

SAMTIDEN: ETT ANNAT SÄTT ATT VARA MÄNNISKA
Patrik Hagman

BIBLIOTEKET

ENKELHETENS TEOLOG
Morten Erik Stensberg om Pärlälven och Enhetens språk av Martin Lönnebo

EN NÄRVARONS RÖST
Marie Tonkin om Natt och dag av Ylva Eggehorn

SAGAN OCH VERKLIGHETEN
Eric Schüldt om Efterföljelsens glädje av John Sjögren

VÄNSKAPENS FRÖJDER
Alva Dahl om Om den Andliga vänskapen av Aelred av Rievaulx

VERKTYG FÖR ETT GOTT LIV
Per Holmberg om Munken inom dig av Annika Spalde

KYRKANS LOVSÅNG INIFRÅN
Judith Fagrell om Kyrkan lovsjunger av Carl Sjögren

RETREATER

SANDKORN