Avund

Nummer 3 | Årgång 3 | 1996

Öppning – Peter Halldorf
Passionen som inte kan gömma sig – Bengt Pohjanen
Abels broder: Avundsjukan på spåren – Göran Sahlberg
“Lugna dig”, säger Gud till Kain – Per Beskow
Tänkespråket: Frestelsen att vilja vara sin nästa – Samuel Rubenson
Om Kain sett upp i Guds ansikte – Liselotte Johansson och Per Mases samtalar
En spik i själen – Gregorios av Nyssa
Gregorios av Nyssa: Ett nytt seende – Peter Halldorf
Krönika: … och körsbärsträdet blommar i natten – Ylva Eggehorn
Pilgrimsvägar: Vandring vid vättern – Hans-Erik Lindström
Biblioteket:
Kyrkohistoria av Eusebios – Rune W Dahlén
Den kristna kyrkan av Beskow/Hellström/Nilsson – Ezra Gebremedin
Den heliga balansen av Staffan Ljungman – Josef Bergdahl
Sandkorn