Jesu förbön

Nummer 2 | Årgång 3 | 1996

Öppning – Peter Halldorf
Ansikte mot ansikte med fadern – Martin Lönnebo
Den stora ensamhetens bön – Loselotte Johansson
Med Jesus på helig mark – Bengt Pleijel
Två dikter – Eva Dahl
Den obesvarade bönen – Gunnel vallquist
Bed för oss Herre – Syster Anna OSB
Krönika: I själsläkekonstens tjänst – Torsten Kälvemark
Porträtt: Anden ropar Abba, Fader! – Ylva-Kristina Sjöblom
Återupptäckten – Rolf Klinth
Tänkespråket: Habegärets ansikte – Samuel Rubenson
Klassiker: Den eviga vägen – Ulla Lindman-Frostenson
“Det man väntar på, det kommer” – Birgitta Rengmyr Lövgren
Biblioteket:
Tidegärden, Kyrkans dagliga bön – Ylva-Kristina Sjäblom
Första stegen på bönens väg av Jean-Marie Lustinger – Per Mases
Andens terapi av Wilfrid Stinissen – Dan-Erik Sahlberg
Sandkorn