Skip to content
Menu

“GÅ IN I STILLHETENS KULTUR”

SYMPOSIUM OM ISAK SYRIERN
6-8 OKTOBER 2023
NYA SLOTTET BJÄRKA-SÄBY 

Isak Syriern (ca 613–700) hör till en av alla tiders mest lästa och älskade kristna författare i både öst och väst. Under en period av dramatiska förändringar och schismer på 600-talet framträder Isak som en gränsöverskridare och ekumen i vidsträckt mening. Som få andra har Isak visat hur förtröstan, som är ett centralt begrepp i hans skrifter, förutsätter såväl träning i stillhet som ett aktivt lyssnande till Bibeln och den andliga traditionen. 

Under denna helg får vi tillsammans med fem föreläsare som ägnat en betydande del av sin forskning åt Isaks undervisning, tränga in i den spiritualitet som han förkroppsligade och förde vidare. “Gå in i stillhetens kultur” är det sjätte symposiet som tidskriften Pilgrim och Johannesakademin arrangerar på Nya Slottet Bjärka-Säby.

Föreläsningarna hålls på engelska, medan samtalen i anslutning till föreläsningarna även kan föras på svenska.

MEDVERKANDE

Sabino Chialà, prior i Monastero di Bose i Italien som under sina år som munk i det ekumeniska klostret har ägnat sig åt forskning om Isak Syriern och översatt dennes texter till italienska.
 
Valentina Duca, forskare vid Hebrew University i Jerusalem med inriktning på den syriska traditionen. Hon har i sin doktorsavhandling utforskat förhållandet mellan mänsklig sårbarhet och svaghet i relation till tro och askes i Isaks undervisning.
 
Patrik Hagman, docent i politisk teologi som skrev sin avhandling vid Åbo Akademi på temat Body and Society in the Asceticism of St Isaac of Nineveh. Preses för Johannesakademin.
 
Charbel Rizk, munk i det syrisk-ortodoxa Korsets Kloster i Ålberga. Han har översatt Isak Syriern från syriska och bedriver forskning inom fältet för syrisk spiritualitet.
 
Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet samt i östkyrkliga studier vid S:t Ignatios Akademi i Södertälje. Hans forskning har varit inriktad på det tidiga munkväsendet och de orientaliska kyrkorna.

Symposiet "Gå in i stillhetens kultur" arrangeras av tidskriften Pilgrim och Johannesakademin.
Symposiet “Gå in i stillhetens kultur” arrangeras av tidskriften Pilgrim och Johannesakademin.

BOKNING & TIDER
Symposiet inleds fredagen den 6 oktober kl 17.00 med kvällsmåltid och vesper, följt av den inledande föreläsningen. På söndagen firas mässa i Slottskapellet kl 08.00, och därefter serveras brunch innan den avslutande föreläsningen. Symposiet avslutas med middagsbön kl 12.00 på söndagen. Som en del av symposiet, utöver föreläsningar och samtal, deltar vi i Ekumeniska Kommunitetens tideböner. Ett fullständigt program kan från den 15 april laddas ner från hemsida.

Ange namn och fakturaadress vid bokning. 

Vid avbokning tar vi ut en avgift på 250 kr. Du har 14-dagars ångerrätt. Om en avbokning sker senare än en vecka före startdatum tar vi ut en avgift på 15% av deltagaravgiften.

KOSTNAD
Deltagaravgiften för symposiet är 1 850 kr, vilket inkluderar kursavgiften och samtliga måltider (ej frukost). Observera att boende inte ingår i deltagaravgiften.
 
BOENDE
För dig som önskar boka logi under symposiet rekommenderar vi följande alternativ:
 
● Nya Slottet Bjärka-Säby: bokning@nyaslottet.se Tel. 013-23 25 67
● Vårdnäs Stiftsgård: info@vardnas.se Tel. 013-36 85 00
● Vesterby Hotell & Konferens: vesterby@landeryd.se Tel. 013-36 22 50
 
Frågor om din bokning: info@tidskriftenpilgrim.se