Skip to content
Menu

PROVLÄS UR PILGRIM

Från Vilnius getto till Gazas ruiner
Landet mellan Jordanfloden och Medelhavet har två historier, två minnen och två nationella passioner.

Arne Bengtsson
ur Pilgrim nr 4/2023 


Röster från en osäkrad plats
Om poeter som håller hoppet vid liv i en övergångstid.

Marie Tonkin
ur Pilgrim nr 3/2023 – Areopagen

Pilgrimshjärtan och blåvingar
Om att få sig själv tillbaka i en ny identitet.

Ylva Eggehorn
ur Pilgrim nr 2/2023 – Vandra

Martyrernas svar
Går det att tvivla när det finns människor som på riktigt inte verkar vara rädda för döden?

Eric Schüldt
ur Pilgrim nr 1/2023 – Syster Död

Släpp kulturkriget!
Kyrkans kallelse är inte att förse samhället med vackra värderingar, utan att vara en motkultur. Men vad innebär det?

Eivor Andersen Oftestad
ur Pilgrim nr 4/2022 – Fri

Samtiden: Kyrkans väg i väglöst land
Om en treklang av teologiska farvägar som kan göra kyrkan tongivande i framtiden.

K G Hammar
ur Pilgrim nr 3/2022 – Lär mig

Livsresan: ”Jag gick mellan stadens kyrkor och kloster som en andlig tiggare”
På en terrass i Rom fick Filip Maria Ekman mod att säga ja till sin kallelseväg.

Samtal med broder Filip Maria Ekman
ur Pilgrim nr 2/2022 – Jag öppnar mig som törstig jord

Konflikthantering
Att leva i tro är att vägra att alltför snabbt tänka på försoning.

Anders Piltz
ur Pilgrim nr 1/2022 – Försoning

Är själen vår sista bastion?
En vision av ett samhälle där ålder är en gåva i stället för en börda.

Lotta Lundberg
ur Pilgrim nr 4/2021 – Ålderdomens kallelse

Den monastiska marginalen
Hur hanterar vår tids kyrkor avsaknaden av en marginal för det hängivna livet? Och vad innebär kyrkans synliga enhet?

Samuel Rubenson
ur Pilgrim nr 3/2021 – Skapande

Barn är mystiker
Om bibelberättelser och barns rätt till andlig utveckling.

Ylva Eggehorn
ur Pilgrim nr 2/2021 – Barnet

”För att förstå vad vi kan utsätta andra för behöver vi erkänna att vi har makt”
Carin Dernulf och Peter Örn samtalar om sina erfarenheter av makt och maktmissbruk.

Samtal med Carin Dernulf och Peter Örn
ur Pilgrim nr 1/2021 – Herden

“Kanske Kristus kommer tillbaka ikväll?”

Hoppas vi ännu på Jesu återkomst? Biskop Kallistos Ware var en av den ortodoxa kyrkans mest lästa andliga lärare i vår tid. Pilgrim mötte honom i hans hem i Oxford för ett samtal om kyrkan som en eskatologisk gemenskap med kallelsen att göra framtiden närvarande.

Samtal med Kallistos Ware
ur Pilgrim nr 2/2005 – Ett levande hopp