Skip to content
Menu

“HJÄRTATS EFTERFÖLJELSE”

PRÄST- OCH PASTORSMÖTE
5-7 MARS 2024
NYA SLOTTET BJÄRKA-SÄBY & VÅRDNÄS STIFTSGÅRD

ARRANGÖR & MEDVERKANDE
Det ekumeniska präst- och pastorsmötet på Vårdnäs Stiftsgård och Nya Slottet Bjärka-Säby har hållits vid tre tidigare tillfällen under påskfastan (2007, 2011 och 2015). Inbjudare är tidskriften Pilgrim och dess referensgrupp.

Huvudtalare i 2024 års präst- och pastorsmöte är Karin Johannesson, biskop i Svenska kyrkan, Uppsala stift och Erik Varden, trappistmunk och katolsk biskop av Trondheim. Övriga medverkande utgörs främst av tidskriftens referensgrupp och skribenter.

VEM KAN DELTA?
Förutom präster och pastorer är mötet öppet för diakoner, studerande präst- och pastorskandidater och presbyterer (församlingsledare i lokala kyrkor).

HUVUDTALARE
Karin Johannesson, biskop i Svenska kyrkan, Uppsala stift
Erik Varden, trappistmunk och katolsk biskop av Trondheim

ÖVRIGA MEDVERKANDE
Liselotte J Andersson, retreatledare och pastor i Equmeniakyrkan
Syster Anna OSB, benediktinnunna i Heliga Hjärtas kloster
Anders Arobrelius, kardinal och biskop i Stockholms katolska stift
Thomas Arentzen, ortodox teolog, gästforskare vid Lunds universitet
Benjamin Atas, ärkebiskop i syrisk-ortodoxa kyrkan i Sverige
Emma Audas, präst i Svenska kyrkan, stiftsadjunkt i Linköpings stift med inriktning på prästrekrytering, gudstjänst och teologi
Josef Bergdahl, teolog i Evangeliska Frikyrkan och tidigare lärare på Örebro Teologiska Högskola
Susanne Carlsson, präst i den anglikanska kyrkan och retreatledare med ignatiansk inriktning
Ylva Eggehorn, poet och författare
Runar Eldebo, teolog, pastor i Equmeniakyrkan
Jan Erixon, pastor i Equmeniakyrkan
Jonas Eveborn, pastor i Equmeniakyrkan och preses för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Esbjörn Hagberg, biskop emeritus i Svenska kyrkan, Karlstad stift, samt visitator för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Patrik Hagman, teolog, projektledare för Svenska kyrkans skribentskola knuten till Linköpings stift
Joel Halldorf, professor i kyrkohistoria vid Enskilda Högskolan Stockholm
Peter Halldorf, redaktör & ansvarig utgivare för tidskriften Pilgrim
Britta Hermansson, pastor i Equmeniakyrkan
Fredrik Lignell, pastor i Evangeliska Frikyrkan i Linköping och visitator för Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby
Marika Markovits, biskop i Svenska kyrkan, Linköpings stift
Åsa Molin, lärare på Akademi för ledarskap och teologi, Örebro
Johannes Pulkkanen, teolog, diakon i den ortodoxa kyrkan
Charbel Rizk, munk i syrisk-ortodoxa Korsets kloster, Ålberga
Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria och präst i Svenska kyrkan
Dan-Erik Sahlberg, programchef på Sigtunastiftelsen
Syster Siluana OSB, benediktinnunna i Mariavalls kloster
Biskop Thomas, metropolit i Koptiska kyrkan i Egypten och föreståndare för retreatcentret Anafora.
Owe Wikström, professor i religionspsykologi och präst i Svenska kyrkan
Johannes Zeiler, präst i Svenska kyrkan, domkyrkolektor i Linköpings stift

Tidskriften Pilgrim inbjuder till präst- och pastorsmöte den 5-7 mars 2024.
Tidskriften Pilgrim inbjuder till präst- och pastorsmöte den 5-7 mars 2024.

BOKNING & KOSTNAD
Du deltar i präst- och pastorsmötet för en kostnad av 1 850 kr, vilket ger tillgång till hela programmet och samtliga måltider (två middagar, en lunch samt fika mellan seminarierna). Observera att boende inte ingår i deltagaravgiften. Studerande präst- och pastorskandidater betalar halva kostnaden. Avgiften betalas via faktura som skickas ut under hösten/vintern.

HUR VÄLJER JAG SEMINARIER?
Utöver gemensamma gudstjänster och föredrag i Vårdnäs kyrka innehåller mötet fyra seminariepass. Varje deltagare väljer om man vill följa seminarierna på antingen Nya Slottet eller Stiftsgården, och kan då välja mellan de alternativ som erbjuds på respektive plats. Man äter då även sina måltider på den valda platsen. Ange därför ”Nya Slottet” eller “Stiftsgården” vid anmälan, samt de seminarier på platsen du önskar delta i.

LOGI
Varje deltagare ansvarar själv för logi. Rum med frukost till varierande priser erbjuds bl a på följande platser: 

OBS! Fullbokat på Nya Slottet Bjärka-Säby:
bokning@nyaslottet.se Tel. 013-23 25 67 
● Vårdnäs Stiftsgård: info@vardnas.se Tel. 013-36 85 00
● Vesterby Hotell & Konferens (2 km från stiftsgården): vesterby@landeryd.se Tel. 013-36 22 50

Därutöver rekommenderar vi hotell i Linköping.

Frågor om din bokning: bokning@tidskriftenpilgrim.se