Skip to content
Menu

OM TIDSKRIFTEN PILGRIM

Pilgrim är en ekumenisk tidskrift för andlig vägledning som formulerar en kontemplativ livshållning för nutidsmänniskan. I fyra utgåvor årligen utforskar Pilgrim tro och andlighet som erfarenhet och dess konsekvenser för individen, kyrkan och samhället. Varje nummer har ett huvudtema med essäer, samtal och vägledande texter, samt en omfångsrik recensionsdel.

Under vinjetten Samtiden belyser Pilgrim tendenser och skeenden i ljuset av en ekumenisk kristen världsförståelse. Tidskriftens kolumnister är trappistmunken och biskopen Erik Varden samt författaren och pastorn Britta Hermansson. Under vinjetten Dikten presenterar Marie Tonkin en poet i varje nummer.

Redaktör och ansvarig utgivare är Peter Halldorf. Bland tidskriftens fasta skribenter finns bland andra Ylva Eggehorn, Marie Tonkin, John Sjögren, Alva Dahl, Joel Halldorf, Maria Küchen, Ellen Merete Wilkens Finnseth, Liselotte J Andersson, Martin Lönnebo, Samuel Rubenson, Anita Goldman. Pilgrim har en referensgrupp som består av personer som representerar katolsk, ortodox, svenskyrklig och frikyrklig tradition.

Tidskriften Pilgrim utges av Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby.

Den första utgåvan av Tidskriften Pilgrim, "Salig är törsten", utkom 1994.
Den första utgåvan av Tidskriften Pilgrim, “Salig är törsten”, utkom 1994.