Skip to content
Menu

OM FASTEBLOGGEN

Fastebloggen skriver Peter Halldorf sedan 2011 på kyrkans alla fastedagar: onsdagar och fredagar (med undantag av fastefria veckor), samt dagligen (förutom söndagar) under de fyra stora fastetiderna: julfastan, påskfastan, apostlafastan (infaller mellan måndagen efter pingstveckan och aftonen den 28 juni) och Gudsmodersfastan (1–14 augusti).

Peter Halldorf är sedan 1994 redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften Pilgrim. Han var 2008 med och grundade Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, vars preses han var fram till 2017. I juni 2022 blev han hedersdoktor i teologi vid Lunds universitet.

Assisi-2891