Skip to content
En tidskrift för andlig vägledning
Menu

Kontakt

Redaktör & ansvarig utgivare

Peter Halldorf

Redaktion

Liselotte J Andersson
Filip Maria Ekman O.P.
Simon Fuhrmann
Dan-Erik Sahlberg
Marie Tonkin

Grafisk form

Margareta Brisell Axelsson

Illustratörer

Annie Axéll
Mattias Käll
Maria Mannberg
Lars Sjöberg

Språkgranskare

Gunilla Edström

Administration

Joseph Halldorf

Annonser

e-post: annonser@tidskriftenpilgrim.se

Redaktionens adress

Klostergatan 46
582 23 Linköping
Tel: 0760-08 42 47

E-post

info@tidskriftenpilgrim.se