Skip to content
Menu

PILGRIMS HÖSTMÖTE

Pilgrims höstmöte för unga vuxna arrangeras årligen i Linköping, i samverkan med Equmeniakyrkan, Linköpings domkyrkoförsamling, Babettes Kafferi och Studieförbundet Bilda.
Pilgrims höstmöte för unga vuxna arrangeras årligen i Linköping, i samverkan med Equmeniakyrkan, Linköpings domkyrkoförsamling, Babettes Kafferi och Studieförbundet Bilda.

Pilgrims Höstmöte är ett ekumeniskt möte för unga vuxna, med inriktning mot andlig vägledning i vår tid. Det är en helg som består av gudstjänster, seminarier, samtal, kultur och konserter. Höstmötet har arrangerats årligen sedan 2005 av tidskriften Pilgrim i samverkan med studieförbundet Bilda. Sedan 2021 sker det också i samarbete med Domkyrkan, Equmeniakyrkan i Linköping och Babettes Kafferi.

“Saliga ovisshet – om den oväntade nåden” var temat för 2022 års höstmöte som samlade 500 deltagare den sista helgen i oktober. Johannes Anyuru, Anita Goldman, K G Hammar, Magnus Malm, Lena Bergström, David Jonstad, Sofia Camnerin, John Sjögren, Liselotte J Andersson och Martin Lönnebo medverkade som talare. Sara Parkman, Bonaventura, Joel Gabrielsson och David Fredriksson stod för kvällskonserterna. Allt sammanvävt med gudstjänster, tideböner och goda samtal.

arrangörer
Pilgrims höstmöte 2023 - save the date