Frälsning

Nummer 4 | Årgång 26 | 2019

ÖPPNING
Peter Halldorf

FRÄLSNING ELLER FÖRSONING?
Samuel Rubenson

BESLAGTAGEN AV KRISTUS
Marie Tonkin

“RES MIG UR GRUSET, LYFT MIG UR DYN”
Susanna Venetvaara

HAR DU HÖRT ETT RYKTE
Erik Varden

KAN VI HOPPAS PÅ ALLAS FRÄLSNING?
Morten Erik Stensberg

DIKTEN: SOM DALARNAS BLOMKNOPP
Zelda

LIVSRESAN: “JAG BLEV FYSISKT GENOMSTRÖMMAD AV KÄRLEK”
Möte med Charlotte Rørth

BÖNEN OCH DET RENADE BEGÄRET
Sarah Coakleys böneskola (III)

ARMA MÄNNISKOR
Jan Erixon

OLINJERAT: SCHACK MATT
Britta Hermansson

SAMTIDEN: STÄNGT FÖR RENOVERING
Ylva Eggehorn

EVIG PÅMINNELSE: YLVA-KRISTINA SJÖBLOM
Peter Halldorf

BIBLIOTEKET

TVETYDIGT OM KONTEMPLATION
Ellen Merete Wilkens Finnseth om Resan till stillhetens land av Martin Laird

ALDRIG BORTOM HOPP
Marie Tonkin om Samlade skrifter I av Birgitta Trotzig

ETT ANNAT NARRATIV
Sussi Yildiz Dag om Vara människa av Rowan Williams

ANDLIGA STRÖMMAR FLYTER SAMMAN
Samuel Rubenson om Ignatiansk spiritualitet av Anna Karin Hammar

ATEISTEN SOM SYSKON
Sofia Lilly Jönsson om Tålamod med Gud av Tomás Halik

SANNINGSSÖKAREN THOMAS
Patrik Hagman om Thomas av Aquino: tolv föreläsningar av John Pieper

FÖRENKLADE BILDER RUCKAS
Alva Dahl om Att riva Babels torn av Richard Pleijel

RETREATER

SANDKORN