Offer

Nummer 1 | Årgång 19 | 2012

Öppning – peter halldorf

”Min kärlek har blivit korsfäst” – marie tonkin reda

Världen som offergåva – anders piltz

Kärlekens triumf och Kristi offer – roland spjuth

”Det offer du begär är ett förkrossat hjärta” – göran larsson

Den knäböjande prästen – lev gillet

Vilka är våra offeraltaren? – runar eldebo

Vägleda: När är det tid att ta sitt kors? – mikael löwegren

Livsresan: Lovsång till ett liv i gemenskap – syster judith

I mystikers sällskap (II) – johannes pulkkanen

Klassiker: ”Den som älskar döden, han kan se Gud” – bonaventura

Bönens trädgård av Martin Lönnebo – samuel carlsson

Gustaf Aulén. Biskop och motståndsman av Jonas Jonson – joel halldorf

Korsmärkt gemenskap av Mikael Tellbe – anders sjöberg

Möten & seminarier på Nya Slottet Bjärka-Säby

Retreater

Sandkorn