Förlåtelse

Nummer 3 | Årgång 15 | 2008

Öppning – peter halldorf

Frihetens ljusa klädnad – susanne rikner

Kan allt förlåtas? – margareta kieffer

Makt att förlåta – samuel rubenson

Övning i barmhärtighet – ylva-kristina sjöblom

Guds lidande och vår vrede – grethe livbjerg

Vägleda: Under rosen – bo brander

Stavrogins bikt – jan erixon

Klassiker: ”Av ren nåd” – starets siluan

Vår broder är vårt liv – arkimandrit sofrony om starets siluan

Rättvisans rebell av John Allen – jonas jonson

Motstånd och förlåtelse av Michel Farin och Maïti Girtanner – liselotte j andersson

Den inre friheten av Jacques Philippe – grethe livbjerg

Askeby kloster av Kjell O Lejon – martin lind

Retreater på Nya Slottet Bjärka-Säby

Sandkorn

Öppning

I januari 2009 inbjuder Pilgrim sina läsare och vänner till ett nytt Vintermöte i Bjärka-Säby och Vårdnäs, det första på sex år. Med denna utgåva medföljer en programfolder till det möte som Pilgrims referensgrupp valt att ge temat Hemlös.
Det första vintermötet föddes ur en önskan att skapa ett möte mellan tidskriftens läsare och dess referensgrupp, tillika skribenter. Framförhållningen var kort, organisationen obefintlig och annonsering skedde endast i Pilgrim. Likväl var vi omkring åttahundra personer som möttes under några gnistrande vinterdagar 1999. En sällsam ekumenisk händelse där ingen förhörde sig om den andres fålla. Yrvaket smakade vi enhetens sötma.
Så följde ytterligare två vintermöten, med två års mellanrum, och en del undrade varför dessa möten sedan upphörde. Skälet var enkelt. Av det som visat sig livgivande i ett givet skede bör man undvika att skapa en institution. Vi har sedan dess sporadiskt inbjudit till större och mindre möten av lite olika slag. Höstmötena ”19–39” har varit mötesplatser för unga människor som söker tillit och ett djupare fäste i tillvaron. Präst- och pastorsmötet 2007 blev dagar av vederkvickelse för många kyrkans herdar. För alla er som de gångna åren frågat efter ett nytt vintermöte – nu är tiden inne!
Vintermötet kan ses som ett extra ”nummer” av Pilgrim. Vår önskan är att under en helg erbjuda just det som varje utgåva av tidskriften vill vara: inspiration och vägledning för ett fördjupat andligt liv. Här formar vi helt enkelt en utgåva av Pilgrim på plats!

En tidskrift, liksom en bok, har sina begränsningar. Andlig vägledning sker med fördel i det personliga mötet. Minst lika viktig som tidskriften är därför den miljö som växt fram omkring Pilgrim på Nya Slottet Bjärka-Säby, med dagliga gudstjänster, retreater och under det senaste året, Johannesakademins kurser. Den gemenskap som möjliggör allt detta är den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby, som den 1 juni i år konstituerades i sin utvidgade form.
Kommuniteten, som spirat ur ett litet frö planterat 1996 på Nya Slottet och vårdats av Sionförsamlingen i Linköping, har växt till en fri ekumenisk kommunitet som leds av ett kommunitetsråd och står under tillsyn av två visitatorer, biskop Biörn Fjärstedt och pastor Sten-Gunnar Hedin. Kommuniteten består idag av ett brödra- och systraskap – en fraternitet – som beder och verkar på platsen under devisen ora et labora, men också av människor runt om i Norden, för vilka Bjärka-Säby och kommunitetens spiritualitet blivit en viktig andlig källa. Men ingen behöver inträda i kommuniteten genom att avge ett löfte för att vara en del av dess communio. Kommuniteten i Bjärka-Säby är öppen för alla som vill dela dess gemenskap, i liv och gudstjänst.

Den tidskrift du håller i handen ägs av Verbum förlag, vars ägare representerar en stor del av svensk kristenhet. I lyhördhet för att Pilgrim idag är mer än enbart en tidskrift, har Verbums ledning visat stor generositet genom att överlåta ”varumärket” Pilgrim åt gemenskapen i Bjärka-Säby. Värdskapet för det kommande Vintermötet, liksom för retreater och seminarier på Nya Slottet, delas av den Ekumeniska Kommuniteten i Bjärka-Säby och personerna i tidskriftens referensgrupp, som varit oförändrad sedan starten 1994.
Till allt detta gläds vi åt den lokala ekumeniken, inte minst det alltmer fördjupade samarbetet med Stiftsgården Vårdnäs och församlingarna i Bjärka-Säbys omgivning utan vilket ett vintermöte knappast skulle vara möjligt. Den första söndagen i februari 2009 blir det såldes på nytt möjligt, liksom när det först begav sig, att tidigt om morgonen vandra över isen från Nya Slottet till Vårdnäs kyrka där stiftets biskop, Martin Lind, leder oss i firandet av Vintermötets avslutande Festmässa!

Till sist några ord om den utgåva av Pilgrim du just öppnat. Den handlar om evangeliets brännpunkt och denna tidskrifts uppdrag: att stå i försoningens tjänst.
Men det viktigaste är det svåraste. ”Jesus är alldeles för radikal”, konstaterar prästen Susanne Rikner, en av våra mångåriga medarbetare. Vi utmanade henne att inledningsvis meditera över berättelsen i Matteusevangeliet 18:21–35 och Petrus fråga till Jesus. ”Herre, hur många gånger skall min broder kunna göra orätt mot mig och ändå få förlåtelse av mig”? Slutsatsen blev entydig: ”När det handlar om godhet, kärlek och barmhärtighet finns det ingen gräns för vad Jesus förväntar sig.”
Men är det verkligen möjligt? Finns ingen gräns? Kan allt förlåtas? Och vad menar vi egentligen med förlåtelse? Vad kommer det sig att talet om syndernas förlåtelse blockerar tron för många? Och varför är syndabekännelse och avlösning frånvarande i våra äldsta gudstjänsttexter?
Vem berörs inte av frågor som dessa? De texter som här följer är inte så mycket ute efter att ge svar, som att visa mot en försonande livshållning. När det sedan kommer till vår möjlighet att lyckas, eller misslyckas, kan det räcka med starets Siluans ord: ”Det finns två onda tankar som du skall frukta. Den första är ’Du är helig’ och den andra ’Du kommer inte att bli frälst’.”