Skapande

Nummer 3 | Årgång 28 | 2021

Pilgrim framsida 2021-3 rätt version
Läs Samuel Rubenson artikel “Den monastiska marginalen” under vinjetten “Samtiden”.

ÖPPNING
Peter Halldorf

BILDEN AV DEN ÄLSKADE
Marie Tonkin

DIKTEN: RUBLJOVS BLÅHET
Arvo Mets

VARDANDE VID MÅLARDUKEN
Gunhild Sannes Larsen

DEN GLÖDHETA METALLENS POTENTIAL
Erik Varden

SAMTALET: “DET GÄLLER ATT HITTA SIN EGEN INNEBOENDE RYTM”
Erik Jeor i samtal med Kristoffer Lignell

I SMYCKAD BRÖLLOPSSKRUD
Lars Andersson

SLÖJMAKAREN
Jayne Svenungsson

DEN SVARTA KONSTENS GRÅ EMINENS
Tomas Einarsson

OLINJERAT: MED ELLER UTAN TJÄDER?
Britta Hermansson

HERRE, LÄR OSS ATT SKAPA
Sanne Frostensson

SAMTIDEN: DEN MONASTISKA MARGINALEN
Samuel Rubenson

BIBLIOTEKET

KRISTALLEN I BERGET
Ylva Eggehorn om Slå rot i förvandlingen av Alva Dahl

NÄR BÖNEN DANSAS FRAM
Maria Küchen om Böndagbok av John Baillie

MED SPEJANDE BLICK
Lina Mattebo om Det ingen annan vet av Liselotte J Andersson

MEDKÄNSLANS SPIRITUALITET
Per Holmberg om Brev av en biktfader i Valamo kloster av Helige Johannes.

TONER I OÄNDLIG FRIHET
Andreas Runeson om Svenska tonsättare: Sven-Erik Bäck av Mattias Lundberg

EN FEMUDDIG STJÄRNA
Miakel Mogren om Religionens fem språk av Martin Lönnebo

DIAKONENS SÖNDAGSTJÄNST
Gunnar Weman om Diakonen i liturgin av Maria Bengtsson och Riika Westerholm

RETREATER

SANDKORN