Profetians Ande

Nummer 1 | Årgång 2 | 1995

ÖPPNING – Peter Halldorf

PROFETEN OCH DET LEVANDE ORDETS TYNGD – Anders Piltz

PROFETIANS ANDE I EN NARCISSISTISK TID – Ylva Eggehorn

“PROFETIAN ÄR EN GÅVA SOM MAN BARA KNA GÖRA SIG REDO FÖR” – Martin Lönnebo och Samuel Rubenson samtalar

ATT LEVA “SOM OM” – Jim Wallis

KRÖNIKA – Gunnel Vallquist

4 DIKTER – R. S. Thomas

KLASSIKER: ANTONIOS TREDJE BREV – Antonios den store

OBERÖRD AV TID – Samuel Rubenson

I PROFETENS SPÅR – Jan Erixon

GLÖMSKANS BESEGRARE – Stefan Borg

BIBLIOTEKET:

KIERKEGAARD OCH DEN EXTENSIELLA FILOSOFIN av Lev Sjestov – Bengt Pohjanen

ATT FÖRSTÅ SIN SAMTID av Georg Henrik von Wright – Per Åkerlund

I ENHETENS TECKEN, redaktör: Sune Fahlgren och Rune Klingert – Gunnar Weman

SPIRITUALITET – ANDLIG TEOLOGI av Anders Arborelius – Dan-Erik Sahlberg

RETREATER

SANDKORN – Fredrick Buechner