Guds rike

Nummer 4 | Årgång 17 | 2010

Öppning – peter halldorf

Rikets folk – mikael tellbe

Gud lär sig gå – ylva eggehorn

Profeten, samtiden och framtiden – eerling rimehaug

Vårt dubbla medborgarskap – olavi hemmilö

Guds rike växer i vardagen – maria karlsson

Livsresan: ”Kristus kallar alla att bygga upp kyrkan” – ylva-kristina sjöblom möter peder bergqvist

Se mot öster! – peter halldorf

Klassiker: ”Är Guds rike världsalltets grundritning?” – stanley jones

Stanley Jones: Guds rikes ambassadör – sigfrid deminger

Vägleda: En smakad verklighet – magnus malm

Bli det du ber av Jonathan Wilson-Hartgroves och Shane Claibornes – marie tonkin reda

Ansikte mot ansikte av Göran Skytte och Wilfrid Stinissen – cristina lenells

Retreater på Nya Slottet Bjärka-Säby

Sandkorn