Jag och du

Nummer 2 | Årgång 24 | 2017

ÖPPNING
Peter Halldorf

I MÖTET BLIR VI TILL
Anita Goldman

VÄNSKAPENS SAKRAMENT
Alva Dahl

TILLSAMMANSHET
Tomas Sjödin

DÄRFÖR BLEV GUD MÄNNISKA
Samuel Rubenson

SAMTALET: “BÖNEN VAR VÅR MENING I FÅNGENSKAPEN”
John Sjögren möter fader Jacques från Mar Musa

GEMENSKAPEN LEDER KYRKAN
Per Arne Dahl

KLASSIKER: I begynnelsen var relationen
Martin Buber

MARTIN BUBER: EN MÄNNISKAS ANSVAR
Stig Olsson

JERUSALEM & JAG av Anita Goldman
Ylva Eggehorn

FRÅNVARANDE NÄRVARO av Lauren F. Winner
Christina Halldorf

MED GUD LEVER VI UTAN GUD av Martin Lind
Maria Küchen

STEG PÅ VÄGEN av Gunnel Vallquist
Runar Eldebo

RETREATER & MÖTEN

SANDKORN