Längtan

Nummer 2 | Årgång 16 | 2009

Öppning – peter halldorf

Stora Syster Längtan – syster sofie op

Mål och mening – per beskow

Min kropp törstar – psaltaren 63 enligt septuaginta

Som ett flyttfågelsträck – liselotte j andersson

Samtalet: ”Din längtan är din förening med Gud” – samtal med wilfrid stinissen

En härd för bönen – peter halldorf

På tröskeln till ett annat sätt att vara kyrka – magnus malm

Vägleda: Hur hjälper man en människa att hitta sin djupaste längtan? – mikael löwegren

Klassiker: ”Gud törstar efter att innesluta oss i sig själv” – julian av norwich

Kärlekens apostel – louise øhrstrøm

En liten vägledning till ikonen av Martin Lönnebo – lena bergström

Herre, låt mig få brinna av Gunnel Vallquist – maria küchen

Retreater, höstmöte & jubileumsfest

Sommarmöte på Nya Slottet Bjärka-Säby

Sandkorn

Öppning

Med denna utgåva av tidskriften Pilgrim följer en inbjudan. Den 6 augusti 2009, när en stor del av den världsvida kyrkan firar Kristi Förklarings dag, inbjuder vi våra läsare och vänner till en jubileumsfest på Nya Slottet Bjärka-Säby. Vad vi firar? Den 60:e utgåvan av vår tidskrift, som du just nu håller i din hand. Samt Pilgrims ”hemkomst” till Bjärka-Säby!
Många av våra läsare har säkert uppmärksammat att Pilgrim sedan förra numret bytt ägare. Här är lite historia för den som inte varit med från början: När tidskriften startade 1994 utgavs den av förlaget Nytt Liv, som 1999 bytte namn till Cordia. Sedan 2006 har Cordia, och därmed tidskriften Pilgrim, tillhört Verbum förlag, som gett rörelsen omkring Pilgrim stor frihet att utvecklas.
När Verbum förra hösten erbjöd oss att överta ägandet av Pilgrim, en tidskrift med stabil upplaga och god ekonomi, gav man uttryck för en önskan att bejaka en utveckling som pågått i flera år. På Nya Slottet Bjärka-Säby, söder om Linköping, har runt Pilgrim växt fram en miljö med retreater, vinter- och höstmöten, kurser i andlig vägledning, och från 2008 Johannesakademin, en studiemiljö för ekumenisk teologi och spiritualitet. För att förvalta den senare bildades i januari 2009 en ideell förening. Vore det inte naturligt, frågade sig nu tidskriftens ägare, att Pilgrim ”kommer hem” till Bjärka-Säby, och förklarade sig villig att överlåta tidskriften.
Vi tackade för det generösa erbjudandet och tog emot. Från den 1 april 2009 ägs därmed Pilgrim av Föreningen Johannesakademins vänner. För mig som tidskriftens redaktör, liksom för Johannesakademins preses, Samuel Rubenson, är det betryggande att veta att ansvaret för hela verksamheten omkring Pilgrim och Johannesakademin nu vilar på en bred ekumenisk styrelse med betydande erfarenhet och kompetens. (Föreningens styrelse utgörs av Torsten Kälvemark [ordf], Per Åkerlund [v ordf.], Sven-Inge Claesson [kassör], Lovisa Bergdahl [sekr], Katarina Rask osb, Dan-Erik Sahlberg, Maria Küchen samt Christer Wallhagen [suppleant].)
Genom Verbums överlåtande förstärks avsevärt våra möjligheter att utveckla såväl Pilgrim som den övriga verksamheten runt tidskriften. I en miljö av retreater och ett rikt gudstjänstliv, i nära anknytning till den Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby, är det vår önskan att alltmer fördjupa den ekumeniska vision som från början varit vägledande för Pilgrim. Mitt i svensk kristenhet, konfessionellt obunden och med inspiration från hela den kristna traditionen, vill Pilgrim verka för kyrkans enhet genom att ge redskap för trons och det inre livets fördjupning.

som läsare av pilgrim lär du inte märka någon större skillnad av ägarbytet. Tidskriften förblir vid sin läst, under vägledning av sin referensgrupp och med oförändrat syfte. Pilgrims väsentliga ärende är varken att kommentera aktuella teologiska frågor, diskutera kyrkopolitiska debattämnen eller ge djupsinniga analyser av vår tid. Sådant har sin plats men görs utmärkt av andra tidskrifter. Denna tidskrifts uppdrag har från början varit att ge andlig spis. Inte minst för att vi tror att det inre livets förnyelse också är en väg till fördjupad enhet och förståelse mellan kristna. Det är min och de övriga medarbetarnas förhoppning att du även i fortsättningen vill vara med oss på pilgrimsfärden.

Med vår jubileumsutgåva knyter vi an till det allra första numret av Pilgrim, som hade temat ”Salig är törsten”. Längtan löper som en tråd genom varje utgåva av Pilgrim. Vi berättar om dem som haft mod att följa sin längtan; vi vill ge näring åt den längtan som bor i djupet av oss alla; vi ger ordet åt människor som kan ge beprövad vägledning för vår längtan.
Dominikansystern Sofie från Rögle kloster inleder med att lekfullt beskriva människans många behov: ”Som en hel barnkammare full av skrikande lintottar som alla vill ha sitt”. Men när stora Syster Längtan kommer in i rummet blir det tyst! Per Beskow visar hur vår längtan efter ett meningsfullt liv hänger samman med Guds vilja för sin skapelse. Liselotte J Andersson sjunger på några verser om hemlängtan ur den kristna sångskatten, och anar vad Wilfrid Stinissen sätter ord på: ”Din längtan är din förening med Gud”. I ett personligt samtal berättar karmelitmunken om varför han själv som ung gick i kloster och delger sin syn på hur en ”ny helighetstyp” framträder i vår tid.
Hur hjälper man en människa att följa sin djupaste längtan? Mikael Löwegren lyfter fram fyra övningar som bör finnas i en andlig vägledares ”verktygslåda”, och framhåller bland annat behovet av miljöer som kan ge vår längtan stöd. Vi berättar om en sådan plats i Europa som besöks av allt fler även från Sverige, det ekumeniska klostret i Bose. På samma tema skriver Magnus Malm om de nödvändiga ”förtätningarna” som både synliggör vad kyrkan är till sitt väsen och ger oss möjlighet att ta vår längtan på allvar. Och så hör vi vad den engelske 1300-talsmystikern Julian av Norwich såg i en vision: Gud längtar efter att innesluta oss i sig själv!
Med dessa antydningar om vad som väntar önskar jag dig som läsare goda stunder med Pilgrim under sommaren. Och välkommen till vår jubileumsfest på Nya Slottet Bjärka-Säby den 6 augusti; vi bjuder på afternoon tea och en inspirerande föreläsning (se sidan 54)!