Barnet

Nummer 2 | Årgång 28 | 2021

ÖPPNING
Peter Halldorf

BARNATRO
Eric Schüldt

STARKARE ÄN DU
Marie Tonkin

BARN ÄR MYSTIKER
Ylva Eggehorn

ATT LEDA OCH BLI LEDD
Maria Klasson Sundin

DIKTEN: EMMANUEL
Vladimir Solovjov

DEN FÖRLORADE NAIVITETEN
Erik Varden

LIVSRESAN: “BARN FÅR LITURGIN ATT RÖRA PÅ SIG”
Malina Abrahamsson möter Karin Rubenson

“DU HAR LÄRT MIG MYCKET OM VAD TILLIT ÄR”
Liselotte J Andersson skriver brev till ett barn

“ABBA FADER!”
Josef Bergdahl

OLINJERAT: BARNET VAR JAG
Britta Hermansson

SAMTIDEN: “VARFÖR DET, PAPPA?”
John Sjögren om barnet i Tarkovskijs filmkonst

NARNIAS VÄRLD GENOM BARNETS ÖGON
Lennart E. H. Räterlinck

BIBLIOTEKET

MÅNGFALD SOM PRAKTIK
Joel Halldorf om Att ge plats för den andre? av Jakob Wirén

DEN SENA MOGNADENS POET
Alva Dahl om En klase syrener av Arsenij Tarkovskij

TIDEN ÄR INGENTING
Magnus Sundell om Jord och gudar av Maria Küchen

OM ATT BLI LEKT
Sussi Yildiz Dag om Lek för Guds skull av Fredrik Heiding S.J.

ATT BLI SIG SJÄLV I TRON
Helen Västberg om Livshjälp i en orolig tid av MarieAnne Ekedahl (red)

KLÄDD BARA I NÅD
Anita Goldman om Maria av Egypten av Marie Tonkin

BISKOPENS PROVOKATION
Morten Erik Stensberg om Påsketro i pesttid av Erik Varden

RETREATER

SANDKORN