Kroppen

Nummer 3 | Årgång 18 | 2011

Öppning – peter halldorf

Kroppen är frälsningens nav – samuel rubenson

Att beröra gudomlig klädnad – martin lönnebo

Den heliga kroppen – marie tonkin reda

Till man och kvinna skapade han dem – syster sofie op

Kroppens försoningsarbete – lena bergström

Vägleda: I stillheten får vi nya ögon – hilde reinertsen myhrer och bjørg eimstad

Livsresan: ”Vin är vin och Kristi blod är Kristi blod” – ylva-kristina sjöblom möter johannes pulkkanen

Klassiker: ”Hans kropp hade inte ändrat utseende” – athanasios av alexandria

Öknen och kroppen – john chryssavgis

Om kristet motstånd av Patrik Hagman –  mikael löwegren

Ikonen – närvaro och källa red Lars Gerdmar – torsten kälvemark

Syster Lenas böneskola av Syster Lena, Klaradals kloster  & Ulrika Lokrantz-Nilsson – britta hermansson

Retreater på Nya Slottet Bjärka-Säby

Pilgrims höstmöte & Johannesakademin

Sandkorn