Tystnad

Nummer 1 | Årgång 17 | 2010

Öppning – peter halldorf

Varifrån är du? – susanne rikner

Att återfinna sig själv – maria küchen

Stillhet, du tankens öppning mot ljuset – en ökenfaders lovsång

Svep in dig i tystnad – wilfrid stinissen

Det är inte tal – liselotte j andersson

Livsresan: ”Där och då kom jag till tro” – arne bredberg

Vägleda: Tystnad på gott och ont – per mases

Stum av förundran – andreaz hedén

Klassiker: ”Så länge människan talade, teg tystnaden” – hjalmar ekström

Ljudet från drejskivan – martin lönnebo

I dödens väntrum – ylva-kristina sjöblom

Evangeliets gryning, ljus och kraft: kyrkofädernas skrifttolkning – bo nordin

Om jag glömmer dig, Jerusalem av Sr Sofie O.P. – grethe livbjerg

Retreater & kurser

Sandkorn