Herden

Nr 1 | årgång 28 | 2021

ÖPPNING
Peter Halldorf

LEDA ELLER FÖLJA?
Susanne Rikner

EN PASTORS FÖRUNDRAN
Göran Rosenberg

DET SJÄLAVÅRDANDE SAMTALETS SÄRART
Judith Fagrell

DIKTEN: EN BÖN
Hilde Domin

RÖSTEN RÖJER HERDEN
Erik Varden

SAMTALET: “FÖR ATT FÖRSTÅ VAD VI KAN UTSÄTTA ANDRA FÖR BEHÖVER VI ERKÄNNA ATT VI HAR MAKT”
Carin Dernulf och Peter Örn

KONSTEN ATT INTE STÅ IVÄGEN
Dominik Terstriep s.j.

OLINJERAT: FÅR PÅ FLYKT
Britta Hermansson

HELLRE MÖSSAN ÄN GLORIAN
Ylva Eggehorn

SAMTIDEN: VÄGVISARE UR DEN EKOLOGISKA KRISEN
Andreas Nordlander

BIBLIOTEKET

LEDARSKAP I ÖGONHÖJD
Jan-Olof Aggedal om Så är det inte hos er (red Sune Fahlgren, Joel Halldorf, Erik Sidenvall, Cecilia Wejryd) och Prästen i kyrkan (red Marco Aldén)

NÄRGÅNGET OM MAKTENS FRESTELSER
Åsa Molin om Fräls oss från ondo av Fredrik Lignell och Helen Västberg

SKARPT OCH VARMT OM TRONS KVINNOR
Maria Küchen om Och där var många andra kvinnor av syster Sofie Hamring o.p.

GENOMSTRÅLAD AV LJUS
Alva Dahl om Vem vänder i ljus mitt mörker och Sedan kan allting hända av Anna Greta Wide

LÅG TRÖSKEL TILL GUD
Mikael Löwegren om På kammarn av Karin Johannesson

DE OUMBÄRLIGA
Sigfrid Deminger om Missionärerna av Jonas Jonson

VET GUD?
Emma Audas om Vem såg mig då? av Susanne Dahl och Kent Wisti

SANDKORN