Herre, lär oss be

Nummer 3 | Årgång 20 | 2013

Öppning – peter halldorf

Tillbedjan i vår tids öknar – sr sofie o.p.

Förbönens kraft – peter halldorf

Har du talat med Jesus om det? – ellen merete wilkens finnseth

Hur förlåter Gud? – magnus malm

Den prövades bön – anders arborelius

”Det viktigaste i bönen är att låta sig älskas” – ylva-kristina sjöblom

Andens bön i oss – grethe livbjerg

”Att be för alla människor är himlen på jorden” – frank laubach

Förebedjare och mystiker – benjamin ekman

Allt är bra när allt känns fel av John Chapman – bo nordin

Tid för Gud av Jacques Philippe – maria küchen

Mysteriet av Berth Löndahl – göran skytte

Mörkersyn av Ellen Merete Wilkens Finnseth – per holmberg

Retreater på Nya Slottet Bjärka-Säby

Sandkorn