Mammon

Nummer 1 | Årgång 26 | 2019

ÖPPNING
Peter Halldorf

EN HISTORIA OM PENGAR
Erling Rimehaug

VEM VILL VARA UTAN TVÄTTMASKIN?
Vibeke Olsson Falk

FRANCISKUS OCH FATTIGDOMSFÄLLAN
Alva Dahl

DIKTEN: EN ÖKEN AV ENKELHET
Alda Merini

LIVSRESAN: “TIGGAREN BLEV MIN LÄRARE”
Erik Varden

FÖRNÖJSAMHETENS VÄGVISARE
Annika Spalde

GULDKALVEN PÅ WALL STREET ELLER FÖRVALTANDETS SVÅRA KONST
Peter Halldorf om Walter Brueggemanns sex teser om pengar

OLINJERAT: AVUNDSJUK, JAG?
Britta Hermansson

SAMTIDEN: NÄR SJÄLEN GÅR I EXIL
Mikael Kurkiala

EVIG ÅMINNELSE: TORSTEN KÄVLEMARK (1942-2019)
Peter Halldorf

BIBLIOTEKET:
Retreatledare och poetisk teolog i duett
Åsa Molin om Fri att tjäna av Magnus Malm och Ett heligt liv av Rowan Williams

Franciskus mellan extas och smärta
Maria Küchen om Franciskus – den skapades sång av Alda Merini

Pengarna och uppenbarelsen
Joel Halldorf om Åt denne siste av John Ruskin

Dagböcker med andlig kraft
Marie Tonkin om Dagböcker och brev i urval av Etty Hillesum

Ryska martyrers öden
Elena Namli om Katedralen som sprängdes av Torsten Kälvemark

Skiss till profetisk kyrka
Malina Abrahamsson om Profetisk och politisk diakoni av Anna Ardin

RETREATER

SANDKORN