Ensam

Nummer 2 | Årgång 25 | 2018

ÖPPNING
Peter Halldorf

GUDS ENSAMHET OCH VÅR
Runar Eldebo

SYSKON I ENSAMHETEN
Alva Dahl

LANDSKAP MED MÅNGA NYANSER
Syster Sofie O.P.

ENSAM INFÖR DÖDEN
Grethe Livbjerg

DIKTEN: JAG ÄR SOLLJUSET
Charles Causley

LIVSRESAN: “KÄRLEKEN ÄR INTE ORDINÄR MEN DEN FÖRTÄR”
Marie Tonkin om Madeleine Delbrêl

KONSTEN ATT LEVA MED SIG SJÄLV
Ingmar Svanteson OSB

OLINJERAT: VEM VILL DELA ETT PAKET GLASS MED MIG?
Britta Hermansson

I SKUGGAN AV ETT ÄPPELTRÄD
Liselotte J Andersson

SAMTIDEN: “MY PERSONAL JESUS”
Pekka Mellergård

DEN NYA GUDEN
Joel Halldorf

BIBLIOTEKET

LEVANDE ENSAMHET I STADEN
John Sjögren om Den ensamma staden av Olivia Laing

EN RÄTTFÄRDIG OCH KÄRLEKSFULL BLICK
Ylva Eggehorn om Språk och uppmärksamhet av Toril Moi

JESUS – VEM VAR HAN?
Torsten Kälvemark om Kristusmysteriet av John Behr

URKYRKLIG BÖN ROTAR JESUS I HJÄRTAT
Marie Tonkin om Jesusbönen av Per-Olof Sjögren

FRÅN SHOW TILL SJÄLAFÖDA
Mikael Löwegren om Kristi kyrka av Magnus Persson

RETEATER & MÖTEN

SANDKORN