Döpt

Nummer 1 | Årgång 25 | 2018

ÖPPNING
Peter Halldorf

IKON AV GUDS MYSTERIUM
Martin Modéus

EN MOR STÅR BÖJD ÖVER VATTNET
Marie Tonkin

DÖPT IN I KYRKAN
Eleonore Gustafsson

ATT FIRA SITT DOP
Samuel Rubenson

FRÅN DOPSAMTAL TILL BEFRIELSEBÖN
Judith Fagrell

LIVSRESAN: LEVA I GUDS NÄRVARO
Peter Stanford om Bronwen Astor

DIKTEN: LYDNADENS DANS
Madeleine Delbrêl

VATTENDELARE
Arne Fritzon

ETT ENDA DOP
Lena Sjöstrand

SAMTIDEN: “VÄLJ TACKSAMHET!”
Marie Küchen

BIBLIOTEKET

EN KOSMISK LITURGI – Torsten Kävlemark
Den liturgiska människan av David Fagerberg

PROFETEN OCH REALPOLITIKEN – Andreas Carlgren
Alla himlens fåglar har flytt av Peter Halldorf

NÄR IGENKÄNNING ÄR HEMKOMST – Caroline Klintefelt
De vi ville bli av Britta Hermansson

MYSTIK TEOLOGI FÖR DET AKTIVA LIVET – Annika Spalde
Från brustenhet till gemenskap av Jean Vanier

LIVSVISDOM I ANSPRÅKSLÖS DRÄKT – Christina Halldorf
Grundglädjen av Martin Lönnebo

RETREATER & MÖTEN

SANDKORN