Nåd och Sanning

Nummer 4 | Årgång 24 | 2017

ÖPPNING
Peter Halldorf

INTE HÖGRE ÄN STÅENDE BARN
Liselotte J Andersson

EN BUDBÄRARE SOM TALAR GENOM SLÖJAN
Anders Piltz

LANDET DÄR MAN INTE DÖMER
Marie Tonkin

NÅDENS ORDNING
Carl Sjögren

URSKILJA VÄGEN
Alva Dahl

EN TREFALDIGHETSKÄLLAS TROSBEKÄNNELSE
Martin Lönnebo

LIVSRESAN: ”Gud har utvalt de svaga och de dåraktiga”
Maggie Fergusson möter Jean Vanier


KLASSIKER: ”Ett enda bröd, en enda mänsklighet”
Olov Hartman

NÄR KONSTEN BLIR TVILLING TILL TRON
Caroline Krook skriver om Olov Hartman