Jabboks vad

Nummer 3 | Årgång 2 | 1995

ÖPPNING – Peter Halldorf

DEN HEMLIGHETSFULLE – Erling Eidem

VÄXLINGENS SKUGGA – Tomas Sjödin

GUD KÄMPAR MED DEN HAN ÄLSKAR MEST – Wilfrid Stinissen

KORSMÄRKT – Ett vittnesbörd

DEN YTTERSTA FRESTELSEN – OCH DET YTTERSTA MOTSTÅNDET – Martin Lönnebo

KRÖNIKA: PRÖVNING FÖR TRON – Per Åkerlund

KONSTEN ATT SKILJA MELLAN ANDAR – Samtal med Gerard Hughes

KLASSIKER: UTVALDA TJÄNARE I MÖRKA MOLN – Emil Gustafson

EMIL GUSTAFSON: UR DEN ÖDESDIGRA NATTEN – Peter Halldorf

BIBLIOTEKET:

MINNEN AV ELD av R.S. Thomas – Ylva Eggehorn

ORD FÖR NATTEN av Kjetil Hauge och Paul Erik Wirgenes – Esbjörn Hagberg

NÄR HIMLEN ÄR TYST av Ronald Dunn – Peter Halldorf

BÖNENS SKOLA av Anthony av Sourozh – Torsten Kälvemark

KONSTEN ATT PREDIKA av Runar Eldebo – Bertil E. Gärtner

RETREATER

SANDKORN – Mats Tunehag