Bön

Nummer 4 | Årgång 27 | 2020

ÖPPNING
Peter Halldorf

UPP MOT HIMLEN
Per Holmberg

ALDRIG LÅNGT HEM
Liselotte J Andersson

ETT SEENDE FRÅN BÅDA HÅLLEN
Marie Tonkin

“ANSIKTE MOT ANSIKTE MED MINA BRÖDER”
Erik Varden

SAMTALET: “DET HANDLAR OM ATT INFINNA SIG”
Asle Finnseth möter Rowan Williams

DIKTEN: BÖJ MIG INÅT
Anna Greta Wide

EN STÖRRE KÄRLEK ATT VILA I
Ellen Merete Wilkens Finnseth

STANNA TILL I VISHETENS HUS
Jonathan Montaldo

OLINJERAT: PÅ BÖNESKOLA I RÄVLANDA
Britta Hermansson

SOM VI BER, SÅ BLIR VI
Mikael Tellbe

SAMTIDEN: DEN KONTEMPLATIVE KNAUSGÅRD
Morten Erik Stensberg

EVIG ÅMINNELSE: BENGT PLEIJEL (1927-2020)
Peter Halldorf

BIBLIOTEKET

I DIALOG MED DET FRÄMMANDE
Maria Küchen om Tystnaden och skriket av Notto R. Thelle

DET NYA TUNGOMÅLSTALET
Eric Schüldt om Ljudet av tystnad av Tomas Sjödin

KRAFTEN I DET LÅGMÄLDA
Peter Halldorf om När larmet tystnar hörs tonen av Sofia Camnerin

HOPPETS MODERSMÅL
Sussi Yildiz dag om Finna bönen som redan finns av Martin Modéus

EN STILLA LJUSGESTALT
Liselotte J Andersson om Från min veranda av Arnold Norlind

NEDSÄNKT I GUD
Marie Tonkin om Linnéa Hofgren och Flodbergskretsen av Abir Francis

GUDSVINDEN DRAR GENOM GLÜCKS POESI
Maria Küchen om Vild iris av Louise Glück

I CUSANUS ANDA
Martin Lönnebo om Paradoxernas tro av Gunnar Sundin

RETREATER

SANDKORN