Ålderdomens kallelse

Nr 4 | årgång 28 | 2021

ÖPPNING
Peter Halldorf

HANNAS BLICK
Ellen Merete Wilkens Finnseth

DIKTEN: SOM NÄR MAN HAR SORG
Ylva Eggehorn

ÄR SJÄLEN VÅR SISTA BASTION?
Lotta Lundberg

VEM ÄR JAG?
Erik Varden

LIVSRESAN: “JAG HAR BÖRJAT LÄMNAT HOPPET PÅ EN RESA MOT VISSHET”
Elin Klemetz möter Hans-Erik Lindström

EN GLIMT AV HELIGHET
Jonas Jonson

ÖVERLÄMNANDET
Runar Eldebo

OLINJERAT: HÖGVINSTEN
Britta Hermansson

MOT NYA ÄVENTYR
Magnus Sundell

SAMTIDEN: TID FÖR RESONANS
Patrik Hagman

BIBLIOTEKET

SMAKEN AV VISHET
Peter Halldorf om En munks vishet av Dominik Terstriep

MOD ATT ÅLDRAS
Peter Örn om Att åldras på andlig väg av Piet vad Breemen SJ

UTSIKT FRÅN VISHETENS TORN
Liselotte J Andersson om Livets farkost av Martin Lönnebo

MEDKÄNSLANS SPIRITUALITET
Per Holmberg om Brev av en biktfader i Valamo kloster av Helige Johannes.

TUNN HINNA MOT DÖDEN
Marie Tonkin om Faskikel  av Emily Dickinson

OM ATT LÄRA SIG EXISTERA
Judith Fagrell om Vandrda ödmjukt av Samuel Wells

VÄGVISARE TILL FÖRUNDRAN
Ylva Eggehorn om Förundran av Stefan Edman

BROBYGGNADER
Alf Svensson om Kvällstidningsteologi av Joel Halldorf

RETREATER

SANDKORN