Skip to content
Menu

AKTUELLT NUMMER

I det aktuella numret möter Malina Abrahamsson prästerna Dominik Terstriep och Camilla Lif i ett samtal om kyrkan på det nutida torget.
I det aktuella numret möter Malina Abrahamsson prästerna Dominik Terstriep och Camilla Lif i ett samtal om kyrkan på det nutida torget.

PRÄST- OCH PASTORSMÖTE

Det ekumeniska präst- och pastorsmötet på Vårdnäs Stiftsgård och Nya Slottet Bjärka-Säby har hållits vid tre tidigare tillfällen under påskfastan (2007, 2011 och 2015). Inbjudare är tidskriften Pilgrim och dess referensgrupp.

Huvudtalare i 2024 års präst- och pastorsmöte är Karin Johannesson, biskop i Svenska kyrkan, Uppsala stift och Erik Varden, trappistmunk och katolsk biskop av Trondheim. Övriga medverkande utgörs främst av tidskriftens referensgrupp och skribenter.

Förutom präster och pastorer är mötet öppet för diakoner, studerande präst- och pastorskandidater och presbyterer (församlingsledare i lokala kyrkor).

PRÄST- OCH PASTORSMÖTE

VÅRDNÄS & BJÄRKA-SÄBY | 5-7 MARS 2024

KÄLLOR – FÖRELÄSNINGSSERIE

Källor

Källor – Den kristna spiritualiteten genom tiderna

En föreläsningsserie i kyrkohistoria.
Tid & plats: Sex måndagar kl 18.30–20.00 i Betlehemskyrkan, Göteborg

Föreläsare: Peter Halldorf, redaktör för tidskriften Pilgrim.

Gästföreläsare 13/11: Samuel Rubenson, professor i kyrkohistoria vid Lunds universitet och professor i östkyrkliga studier vid Sankt Ignatios College i Södertälje.

LÄSNING

OLINJERAT

B HERMANSSON

KLASSIKER

MARTIN LÖNNEBO

FASTEBLOGGEN

PETER HALLDORF